Jak motywować pracowników? Turystyka motywacyjna

Jak motywować pracowników? Turystyka motywacyjna

Turystyka motywacyjna to ciekawy temat. Żeby omówić rolę motywacji w pracy i żeby ją dobrze zrozumieć, musisz postawić się w roli przełożonego, czyli tego, kto jest odpowiedzialny za wiele procesów i kto wymaga odpowiedniego wykonania konkretnych obowiązków. Na tym przykładzie omówimy zagadnienia turystyki motywacyjnej i jej znaczenia. Wyjazdy dla firm to właśnie element turystyki motywacyjnej.

Turystyka motywacyjna
Turystyka motywacyjna

Czym jest turystyka motywacyjna?

Turystyka motywacyjna to ogólnie przyjęta nazwa wyjazdów firmowych, których celem jest zmotywowanie pracowników. Nie chodzi tutaj już wyłącznie o samą integrację, a o zaprzężenie pracowników do większego starania się, by osiągać lepsze efekty i by utrzymać swoje stanowisko pracy.

Jak motywować pracowników dzięki turystyce?

Wyobraź sobie przeciętnego pracownika. Nazwijmy go Janem Kowalskim. Jan Kowalski przychodzi do pracy, bo musi i szef bardzo dobrze to widzi. Jan Kowalski bardziej niż o efekty pracy dba o to, by jak najszybciej wyjść do domu. Zrywa się wraz z wybiciem jego godziny, czym wzbudza uśmiech na twarzach wszystkich, którzy go obserwują. Jan Kowalski nie rozumie, że dla pracodawcy dobry pracownik to taki, który wychodzi, gdy jest skończone, a nie kiedy zegar wybija godzinę. Jan nie ma motywacji, nie uczy się, tkwi w miejscu i nie szanuje swojego miejsca pracy.

Pracodawca ma 2 wyjścia:

  • Zwolni Jana, kiedy ten nie będzie mu już potrzebny.
  • Spróbuje jakoś go zmotywować.

To drugie podejście jest właśnie realizowane przez turystykę motywacyjną. Pracodawca organizuje wyjazdy turystyczne dla firm i pozwala pracownikowi na darmowe skorzystanie z jakichś dodatkowych atrakcji. Firma daje Janowi nie tylko zatrudnienie i pieniądze na życie, ale też dodatkowe profity, za co Jan powinien być wdzięczny. Jeżeli ma nieco oleju w głowie, zrozumie to i zmotywuje się do jak najlepszego wykonywania swoich działań, żeby nie tylko nie stracić pracy, ale może też dostać podwyżkę.

Tak działają właśnie wyjazdy turystyczne dla firm. Mają na celu uświadomienie pracownikowi, że skoro dostaje coś od firmy, to powinien się bardziej postarać. Inaczej nie zostanie nigdy doceniony i zawsze będzie tkwił w tym samym miejscu.